Podstawy

Podstawa słupa (PS)

Specyfikacja techniczna:

A B C D

PS60 60 60 120 4        

PS70 70 60 120 4        

PS80 80 60 120 5        

PS90 90 60 120 5        

PS100 100 60 120 5        

PS120 120 60 120 5        

PS140 140 60 120 5        

PS160 160 60 120 5        

PS L 60 60 120 5        

PS T 90 90 140 8        

Podstawa słupa wbijana (PSW)

Specyfikacja techniczna:

A B C D

PSW1 51 51 600 2        

PSW2 71 71 750 2        

PSW3 91 91 750 2        

PSW4 91 91 900 2        

Podstawa słupa przykręcana (PSP)

Specyfikacja techniczna:

A B C D

PSP1 51 51 150 2        

PSP2 71 71 150 2        

PSP3 91 91 150 2        

Podstawa słupa przykręcana (PSU)

Specyfikacja techniczna:

A B C D

PSU60 60 60 120 4

PSU70 70 60 120 4

PSU80 80 60 120 5

PSU90 90 60 120 5

PSU100 100 60 120 5

PSU120 120 60 120 5

PSU140 140 60 120 5

PSU160 160 60 120 5